ogrenme garantisi

Öğrencilerimiz alanında uzman ve sertifikalı eğitmenlerden oluşan güçlü eğitim kadrosu ile eğitimlerine başlarlar. Öğrencilerimiz seviye tespit sınavının ardından seviyelerine göre homojen sınıflara yerleştirilir. Bu sınıflarda öğrenci sayısı 6-12 arasındadır. Ayrıca eğitimler ders dışı aktivitelerle desteklenir.

Speaking Club
Video Club
Cinema Club
Sınırsız Öğrenme
Ücretsiz Kur Tekrarı

Kur sonunda yapılacak olan final sınavından yeterli puanı alamayan öğrenciler istekleri doğrultusunda ya kura tekrar başlar ya da eksik olan konular tekrar edilebilir.

(Bu haktan devamsızlığı %10'un üzerinde olan öğrenciler faydalanamaz.)

Başarı Bursu

Kur sonunda yapılacak olan final sınavında 90 puanın üzerinde not alan öğrenciler %10 indirim hakkı kazanır.