Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda Hazırlığı Geç.

Yeditepe Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavına yönelik eğitimlerimize katılacak olan öğrencilere başlıca seviye belirleme sınavı uygulamaktayız.

Seviye belirleme sınavı sonrasında katılımcının dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve bir konu hakkında kompozisyon yazabilme becerisi net bir şekilde belirlenmektedir.

Bu test sonrasında katılımcının var olan İngilizce dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve bir konu hakkında anlamlı kompozisyon yazabilme becerisini geliştirecek programları hazırlamaktayız.

Eğitim başlangıcından sonuna kadar sınav formatına yönelik teknikler öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Yeditepe hazırlık atlama sınavı Proficiency eğitimlerimiz konusunda uzmanlaşmış akademik başarısı tescilli öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir.

Yeditepe Üniversitesi Hazırlık Atlama Proficiency Sınavının İçeriği:

Yeditepe Üniversitesi Proficiency sınavı toplam dört bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde öğrencilere akademik düzeyde dilbilgisi seviyesini ölçmek için hazırlanmış olan toplam 40 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

İkinci bölümde öğrencilere Vocabulary akademik düzeyde kelime bilgisini ölçmek için hazırlanmış toplam 20 puanlık çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

Üçüncü bölümde öğrencilere Reading Comprehension okuduğunu anlama, yorumlama ve bilmedikleri sözcüklerin anlamını çıkarma becerisini ölçmek için toplam 20 puan değerinde çoktan seçmeli sorular yöneltilmektedir.

Sınavın dördüncü bölümü olan Writing yani yazma bölümünde ise öğrencilere verilen bir konu hakkındaki fikirlerini yazılı kompozisyon olarak ifade etmeleri beklenmektedir.

Öğrencilere toplam üç kompozisyon konusu verilmektedir ve aralarından 1 tanesini seçmeleri istenir, seçtikleri konu hakkında 300 kelimelik kompozisyon yazmaları istenir.

Bu bölüm toplam 20 puan değerindedir.

Yeterlik sınavının toplam puanlaması 100 üzerinden 60 puan alan öğrenci başarılı sayılmaktadır.

Yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler, en fazla iki akademik yıl İngilizce hazırlık bölümüne devam ederler.