Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda Hazırlığı Geç.

Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavına yönelik eğitimlerimize katılacak olan öğrencilere başlıca seviye belirleme sınavı uygulamaktayız.

Seviye belirleme sınavı sonrasında katılımcının dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve bir konu hakkında kompozisyon yazabilme becerisi net bir şekilde belirlenmektedir.

Bu test sonrasında katılımcının varolan İngilizce dilbilgisi, kelime bilgisi, okuduğunu anlama ve bir konu hakkında anlamlı kompozisyon yazabilme becerisini geliştirecek programları hazırlamaktayız. Eğitim başlangıcından sonuna kadar sınav formatına yönelik teknikler öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi hazırlık atlama sınavı Proficiency eğitimlerimiz konusunda uzmanlaşmış akademik başarısı tescilli öğretim üyelerimiz tarafından verilmektedir.

YTÜ Hazırlık Atlama Sınavının İçeriği:

YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Yeterlilik Sınavı (İYS) 6 bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde öğrencilerin dilbilgisi konusundaki yeterliklerini ölçmek için hazırlanmış olan çoktan seçmeli sorulardan oluşan 3 adet Cloze Test şeklindedir.

İkinci bölüm 2 adet Reading parçasından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama ve sözcüklerin anlamını çıkarma becerileri ölçülür.

Üçüncü bölüm yakın anlamlı cümleyi bulma sorularından oluşur. Bu bölümde öğrencilerin soruda verilen cümleye anlamca en yakın olanını bulmaları istenir.

Dördüncü bölüm verilen bir paragraftaki eksikliği uygun şekilde tamamlayan cümleyi bulma sorularından oluşmaktadır. Bu bölümde öğrencilerin verilen boşluğu seçeneklerden hangisinin dolduracağını temel okuma tekniklerini kullanarak bulmaları istenir.

Beşinci bölüm Listening bölümüdür. Bu bölümde iki adet Listening parçası dinletilmektedir ve öğrencilerden verilen soruları dinleme esnasında cevaplamaları istenir.

Altıncı ve son bölüm ise Writing bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümde “Opinion Essay” ve “For & Against Essay” olmak üzere 2 faklı kompozisyon konusu verilir ve öğrencilerin aralarından 1 tanesini seçerek kompozisyon yazmaları istenir.