Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda Profesyonel İş Almancası Programlarına Katılın

İş Almancası Kursu Ders Programı ve Eğitim Fiyatları

Yöneticilerin yönetimde belli noktalara gelebilmeleri ve geldikleri noktalarda kalabilmeleri için biraz daha fazlasına gereksinmeleri vardır. Bu özel gereksinimin farkında olan DDM, şirketlerin üst düzey yöneticilerine, müdürlere, bölüm yöneticilerine ve diğer çalışanlara Almanca yeteneklerini geliştirmek ve güncelleştirmek için gerekli olanakları sunmaktadır.

İş Almanca programımız İş İngilizcesinin sözcüklerine, dil yapısına, şirketler arası yazışmalara odaklanmıştır. İş dünyasında kullanılan Almanca ifadeler de kursumuzun kapsamındadır. Bu kurs öğrencilerin ihtiyaçlarına göre de şekillendirilebilir.

Almanca İş Yazışmaları

Bütün yöneticilerin, şirket içindeki yerleri ne olursa olsun, iş yazışmaları konusunda yeterli olmalıdırlar. Uluslararası organizasyonlar her gün artan bir şekilde yöneticilerden Almanca mektup kaleme alma ve yazışma becerisini istemektedirler.

DDM İş Yazışmaları programı bu becerilerin edinilmesine odaklanmakta ve aynı zamanda bu alanda kullanılan sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamaktadır. Burada Almanca mektup yazma tekniklerinden örnekler verilmektedir.

Ofis Almancası

İş icabı, ofis personelinin ve sekreterlerin Almancayı iyi kullanmaları gerekmektedir. Gerçekte, uluslararası iş ölçüleri iyi bir İş Almancasını zorunlu hale getirmiştir. Ofis Almancası programımız şirket çalışanlarına uluslararası iş çevrelerinde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli dil ve iletişim araçlarını sunar. Bu program her şirket için özel olarak da şekillendirilir.

Telefonda Almanca

Gerçekte uluslararası iş çevresinde iş yapmanın her safhasında telefonla iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Alman müşteriler uluslararası bir iş yerine telefon ettiklerinde, kullanılan dil Almanca olmalıdır. Telefonda Almanca programımız konuşarak ve işiterek iletişim yeteneğini güçlendirir. Yaşamsal önemi olan dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirir. Bu programı, müşteri olarak bile telefonda Almanca kullanarak iş yapacak herkese öneriyoruz.

Pazarlama ve Reklâmcılık Almancası

Pazarlama ve reklam şirket stratejilerini doğrudan etkileyen ve şirket başarılarını belirleyen önemli unsurlardır. Bugün dünyada iletişim dili kuvvetli olan, Almancayı akıcı konuşan bir yöneticinin bu alanda kullanılan özel kelimelere ve deyimlere hakim olması son derece önemlidir. Pazarlama ve Reklamcılık programımız pazarlama kavramları ve terimleri, pazar araştırmaları, reklam stratejileri ve kampanyaları gibi konuları içermektedir.

Uluslararası Ticaret ve Yatırım

Gerçekten evrensel bir yönetici, ithalat ve ihracat koşullarını anlamak, kontrol etmek ve piyasalardaki verimli yatırımları kollayabilmek için yeterli Almanca dilinede sahip olmalıdır. Evrensel bir yönetici için zaman ve para çok önemlidir.

Yeterli Almanca bilgisinin yöneticiler için yaşamsal bir önemi vardır. Uluslararası Ticaret ve Yatırım programımız uluslararası ticaret kuralları, iş anlaşmaları, ithalat ve ihracat, uluslararası yatırım fırsatları ve riskleri gibi konuları ve kullanılan terminolojileri içermektedir.

Almanca İş Sunumları

Her düzeydeki yönetici için kavramları, düşünceleri, stratejileri ve hedefleri sunabilme yeteneği son derece önemlidir. Günümüzde yöneticiler kendilerini her zamankinden daha fazla resmi ya da gayri resmi ortamlarda satış, tavsiye, tanıtım gibi evrensel kitle iletişimi konularının içinde bulmaktadırlar.

Programımıza katılan yöneticilere, iş konularını Almanca sunma teknikleri, iş yaşamındaki konular üzerinde etkili bir dil ve sunuş yöntemleri kullanarak nasıl sunu yapacakları öğretilir. İş Sunumları programımızda organizasyon hitabet ve kültürlerarası bilinç konuları yer almaktadır.

Almanca İş Konuları

Günümüzün yöneticileri için görevlerinde Almanca iletişim kurmak çok önemlidir. Uluslararası işlemler gittikçe artan bir düzeyde Almanca yeterliliği gerektirmektedir. Çeşitli iş konuları programımız genel, iş yaşamı, proje yönetimi, sunuş ve ileriye yönelik tahminler gibi konuları içermektedir.